کیبورد مجازی برای صفحه لاگین

این کیبود مجازی فارسی هم ساپورت میکنه

کیبورد مجازی برای صفحه لاگین

برای دانلود و آموزش استفاده از لینک زیر استفاده کنید

این کیبود مجازی فارسی هم ساپورت میکنه

موفق و پیروز باشید

لینک

فایل های ضمیمه