بدست آوردن مشخصات دامنه از WhoIs در Asp.Net

با استفاده از این مقاله میتونید مشخصات صاحب دامنه و اطلاعات کامل مربوط به دامنه رو در Asp.Net بدست بیارید

بدست آوردن مشخصات دامنه از WhoIs در Asp.Net

سلام دوستان

با استفاده از این مقاله میتونید مشخصات صاحب دامین و غیره رو بدست بیارید

یا چک کنید دامنه موجود است یا خیر

 

در پروژه یک کلاسی وجود داره با نام Whois.cs که تمام این کارها را انجام خواهد داد

 

بقیه کدها در فرم

 

موفق و پیروز باشید

نمونه ضمیمه شده است

فایل های ضمیمه