Autocomplete TextBox در سی شارپ

Autocomplete TextBox در سی شارپ <br/> در این مقاله تصمیم داریم کاری کنیم که کاربر در صورت وارد کردن حرف در TextBox مشابه آن نیز نمایش داده شود

Autocomplete TextBox در سی شارپ

سلام دوستان

در این مقاله تصمیم داریم کاری کنیم که کاربر در صورت وارد کردن حرف در TextBox مشابه آن نیز نمایش داده شود

ابتدا یک پروژه جدید ایجاد کنید

در صفحه یک Lable و یک TextBox قرار دهید

سپس در Properties گزینه AutoCompletecustomeSource را انتخاب کرده و مقادیر مشابه را وارد میکنیم

 

خب در تصویر زیر میبینید که بعد وارد کردن حرف مقادیر مشابه نمایش داده میشود

فقط دقت داشته باشید گزینه AutocompleteMode باید روی SuggestApend تنظیم بشه و گزینه AutocompleteSource روی CustomeSource تنظیم بشه 

موفق و پیروز باشید

به زودی نمونه همین مقاله از بانک اطلاعاتی را نیز آماده خواهم کرد

فایل های ضمیمه