شبکه های ad-hoc

شبكه هاي حسگر بي سيم نوع خاصي از شبكه با تعداد بسيار زيادي از گره هايي هستند كه با پردازنده هاي نهفته، حسگرها و گیرنده هاي راديويي مجهز شده اند. اين گره ها با هم همكاري مي كنند تا بتوانند وظيفه خاصي مانند ديده باني محيط يا پيگرد يك شي خاص را انجام دهند.

شبکه های ad-hoc

در این ارائه خلاصه ای از مفهوم و کاربرد های شبکه های حسگر بیسیم اد-هاک (ad-hoc) گرد آوری شده. امیدوارم که بتونه مفید واقع بشه.

فایل های ضمیمه