درگ کردن فایل از بیرون به داخل برنامه

در این آموزشی نحوه درگ کردن فایل رو از محیط بیرون به درون برنامه رو فره خواهیم گرفت

درگ کردن فایل از بیرون به داخل برنامه

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

مرحله اول :

this.AllowDrop = true;

گام دوم :

this.DragEnter += new DragEventHandler(Form1_DragEnter);
this.DragDrop += new DragEventHandler(Form1_DragDrop);

و گام بعد : البته برای تغییر نشانگر ماوس هست اینو تو رویداد Form1_DragEnter میذاریم

if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop, false))
    e.Effect = DragDropEffects.All;

و حالا کد های زیر رو تو رویداد Form1_DragDrop 

string[] fileList = e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop) as string[];
foreach (string s in fileList)
{
    textBox1.Text += String.Format("{0}{1}", s, Environment.NewLine);
}

منبع :‌ شرکت فنی مهندسی ویندا

فایل های ضمیمه