نمونه سورس کار با برنامه StopWatch در C#

در این مقاله شما با نحوه استفاده از کامپوننت Timer و نوشتن یک برنامه StopWatch آشنا خواهید شد.

نمونه سورس کار با برنامه StopWatch در C#

با سلام

شما میتوانید با افزودن کامپوننتهای زیر به پروژه WinForm Application کار خود را شروع کنید :

private System.Windows.Forms.Label lblTimer;
    private System.Windows.Forms.Button btnStart;
    private System.Windows.Forms.Button btnPaused;
    private System.Windows.Forms.Button btnStop;
    private System.Windows.Forms.Button btnExit;
    private System.Windows.Forms.Timer timer1;

حال بر روی Event Tick کامپوننت Timer دوبار کلیک کنید تا با ایجاد متد زیر به داخل آن در صفحه کد بروید :

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
}
{

در ادامه 6 متغیر از نوع int با نام های d1 , d2 , d3 , d4 , d5 , d6 ایجاد کرده تا کار شمارنده های ما را انجام بدهند و از این متغیر ها داخل متد timer1_Tick مانند کد زیر استفاده کنید :

static int d1, d2, d3, d4, d5, d6;
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      lblTimer.Text = d6.ToString() + d5.ToString() + ":" + d4.ToString() + d3.ToString() + ":" + d2.ToString() + d1.ToString();
      d1++;
      if (d1 == 10)
      {
        d1 = 0;
        d2++;
      }
      if (d2 == 10)
      {
        d2 = 0;
        d3++;
      }
      if (d3 == 10)
      {
        d3 = 0;
        d4++;
      }
      if (d4 == 6)
      {
        d4 = 0;
        d5++;
      }
      if (d5 == 10)
      {
        d5 = 0;
        d6++;
      }
      if (d6 == 6)
      {
        d6 = 0;
        timer1.Enabled = false;
      }
    }

تنها یک کار مانده ، شما میبایست توسط دکمه ها فرمان فعال یا غیر فعال شدن را به کامپوننت timer1 بدهید . فایل پیوست شده به این مقاله نمونه کامل پروژه StopWatch است.

با آرزوی موفقیت

فایل های ضمیمه