رمزنگاری ConnectionString در Web.Config

در این مقاله نحوه رمزنگاری EnCrypt و DeCrypt کردن رشته اتصال به بانک اطلاعاتی ConnectionString های موجود در Web.Config را آموزش خواهیم داد

رمزنگاری ConnectionString در Web.Config

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

سلام دوستان

خب ابتدا یک رشته اتصال  (Connection String) در Web.Config قرا میدهیم

  <connectionStrings>
    <add name="con" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=master;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=123"
      providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>

 

ابتدا یک Button در صفحه قرار میدیم و خاصیت text را EnCrypt قرا میدیم و کدها به شرح ذیل است

  Configuration config = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(Request.ApplicationPath);
  ConfigurationSection appSettings = config.GetSection("connectionStrings");
  appSettings.SectionInformation.ProtectSection("DataProtectionConfigurationProvider");
  config.Save();

 

بعد از اجرا شدن کدها رشته های اتصال موجود در وب کانفیگ رمز نگاری خواهند شد

  <connectionStrings configProtectionProvider="DataProtectionConfigurationProvider">
    <EncryptedData>
      <CipherData>
        <CipherValue>AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/Cl+sBAAAAuHWB/xqx3EuXCSI4lLGE8AQAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAADNcp3rRrXdG8fKjddD1Haug6Mc96avJuPnosZ0iYEurwAAAAAOgAAAAAIAACAAAADP86XwZeu0cKzQXXKe1Kk/deE0zoZXLAbbZGN++F07vLABAAAYu4g3oQCT7Y/uPTVYLfHYTzLL+MD/Z5/7Yj6A0LNcu5A30SYHUqEQPqTqdTx2XdWrZQr7GS1lUwhuCeRgc94P/vooJrShZ5rcxhab8ihLb0F+T0/mbQKaQFUCnvLkSHY3rvBn3AwW9use6QOJp3EFjZEcJA/mIEuW5AMVnMTGBpk+j3nmknECFrj7+Rj6UK4EFrdtafjZAcXdAIh6AgrHhA3tZhPIoWsNVz29a4STXlhYW2cdD8Ct5HncvHXn7OwvgUBD7HUw3hm6e3Sw+jQd16Snx4FBRVZ3o8PnJ/YZDECP5XAgHIYZ6UCNuG7EUq5uWHTrolAt6jqeiR0gRYddl96+q9dFD1M6oAdJHMznRmKNY3hZt6m1d6RjG/08GQZk6lXkVrCvaSFYMqsjvqTjKqyDaeyUtB76NNHRiF8NP07Sgn0MqhElFrTxoBHVGPgQNnNk1prJ3yaORD4qglXAuHQMG2C7HuIoExaokZpBDbKBasLIFY+MOOLAruXPgOx1Jk/TbsXl01teF7pENsAB/s9AUTYM6QOCmgbAiolGlxUCoDUatE15KSjQuufR6vhAAAAAepX+tguXiv0oa6U4vIi3LpCFADCBYsHcDZaUPIyxlUxETPyJWdnpP+qN0c4SOAYHDfWb4+REOsyxEHZy3vjKtA==</CipherValue>
      </CipherData>
    </EncryptedData>
  </connectionStrings>

 

سپس کلید Decrypt و کدهای مربوط به آن

    Configuration config = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(Request.ApplicationPath);

      ConfigurationSection appSettings = config.GetSection("connectionStrings");

      appSettings.SectionInformation.UnprotectSection();
      config.Save();

 

بعد از اجرا شدن کدها رشته اتصال از رمزنگاری خارج خواهد شد

  <connectionStrings>
    <add name="con" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=master;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=123"
      providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>

 

 

لازم به ذکر است جهت استفاده از رشته اتصال در برنامه نیازی به DeCrypt کردن آن نیست

 

نمونه هم مضمیه شد

موفق و پیروز باشید

 

فایل های ضمیمه