سورس شبیه ساز ماشین حساب ویندوز به زبان سی شارپ

در این مقاله یک نمونه ماشین حساب که با سی شارپ نوشته است را قرار داده ایم .

سورس  شبیه ساز ماشین حساب ویندوز به زبان سی شارپ

نمونه ضمیمه است

فایل های ضمیمه