پروژه آموزشی مدیریت هایپرمارکت

در این پروژه با کدنویسی شی گرا و کلاس بندی و رفتارهای هر کلاس برای مدیریت یک پایگاه داده آشنا می شوید.

پروژه آموزشی مدیریت هایپرمارکت

در این پروژه با کدنویسی شی گرا و کلاس بندی و رفتارهای هر کلاس برای مدیریت یک پایگاه داده آشنا می شوید.

ابتدا Database پروژه را به نام HyperMarket بازگردانی (restore) کنید ، سپس پروژه را اجرا کنید. اطلاعات مربوط به ورود کاربران در دیتابیس موجود است.

در این پروژه ، کالا ، مشتری ، کاربر و فروش محصول دارای کلاس های جداگانه با رفتارهای مشخصی می باشند.

مباحث مربوط به فروش کالا نیز مدنظر قرار گرفته شده است.

دانلود کنید و آموزش ببینید.

فایل های ضمیمه