ساخت تصویر امنیتی Captcha توسط JavaScript

در این مقاله نحوه ساخت تصاویر امنیتی را توسط جاوااسکریپت آموزش خواهیم داد .

ساخت تصویر امنیتی Captcha توسط JavaScript

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا صفحه Html

  <div>
    <h2>مرجع تخصصی برنامه نویسان</h2>
  <input type="text" id="txt1" runat="server"
      style="border-style: none; border-color: inherit; border-width: medium; background-color:black; color:red; font-family: 'Curlz MT'; font-size: x-large; font-weight: bold; font-variant: normal; letter-spacing: 10pt; width: 120px; background-image: url('glitter_background_b4.gif');"
      value="5AbD" />
 <input type="button" onclick="show()" value="جدید" />
    </div>
  <asp:TextBox ID="txtverification" runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="چک کردن"
    onclick="Button1_Click" />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <asp:Label ID="lblmsg" runat="server" Font-Bold="True" ForeColor="Red"></asp:Label>

 

سپس با استفاده از دستورات زیر تصویر را میسازیم

   <script language="javascript">
     var a = 49, b = 65;
     var c = 100;
     var d = 70;
     function show() {
       if (a == 57) {
         a = 49;
       }
       var main = document.getElementById('txt1');
       var a1 = String.fromCharCode(a);
       var b1 = String.fromCharCode(b);
       var c1 = String.fromCharCode(c);
       var d1 = String.fromCharCode(d);
       main.value = a1 + b1 + c1 + d1;
       a = a + 1;
       b = b + 1;
       c = c + 1;
       d = d + 1;
     }
 </script>

و سپس برای چک کردن صحت از کدهای زیر استفاده میکنیم

   if (txtverification.Text == txt1.Value)
      {
        lblmsg.Text = "صحیح است";
      }
      else
      {
        lblmsg.Text = "صحیح نیست";
      }

 

نمونه هم ضمیمه شده

 

فایل های ضمیمه