برنامه نویسی سوکت

برای مهندسان برق و کامپیوتر ، یکی از حوزه هایی که میتواند مشترک باشد ، حوزه برنامه نویسی شبکه است. بنابراین دانستن ان میتواند به تولید راه حلهای خوب ترکیبی سخت افزار ، شبکه و نرم افزار منجر شود.

برنامه نویسی سوکت

مثلا می توان به فکر طراحی سیستمهای سخت افزاری بود که دیتا را از سنسورهای متفاوت جمع می کنند و توسط GPRS و یا اینترنت بر روی یک وب سایت منتشر مینماید. حال این دیتا میتواند تصویر ، عکس و یا داده هایی مانند دما و رطوبت و گاز و میزان نور و .... باشد. بنابراین برنامه نویسی شبکه می تواند حوزه ه ای مشترک محسوب شود.

فایل های ضمیمه