سورس وبسایت مدیریت بیمارستان Asp.Net

سورس پروژه وبسایت مدیریت بیمارستان که با استفاده از بانک اطلاعاتی SQL نوشته شده است .

سورس وبسایت مدیریت بیمارستان Asp.Net

امکانات پروژه :

امکان ثبت نام کارمند جدید / ورود کارمندان / مدیریت کارمندان

امکان ثبت تخصص جدید / نمایش لیست متخصصان

امکان ثبت بیمار جدید / جستجوی بیماران

نام کاربری : admin

رمز : 1234

فایل های ضمیمه