بازی مار و پله با سی شارپ

سورس بازی مارپله که زمان کودکی زیادبازی می کردیم.

بازی مار و پله با سی شارپ

هم اکنون میتوانید سورس این بازی زیبا راکه باسی‌شارپ نوشته شده دانلودنمایید.

فایل های ضمیمه