سورس بازی شطرنج سی شارپ

این سورس بصورت دو نفره طراحی شده است.

سورس بازی شطرنج سی شارپ

دارای آیکونهای هر مهره و نمایش حرکات انجام شده توسط بازیکنان.شروع حرکت با مهره سفید است.

فایل های ضمیمه