بدست آوردن آی پی وب سایت با سی شارپ

در این برنامه ساده میتوانید با وارد کردن آدرس یک وبسایت,آدرس آی پی(IP) آن سایت را بدست آورید.

بدست آوردن آی پی وب سایت با سی شارپ

توجه کنید برای استفاده از این برنامه باید به اینترنت متصل باشید.

فایل های ضمیمه