سورس مدیریت پارکینگ به زبان سی شارپ

سورس مدیریت پارکینگ به زبان سی شارپ با تکنولوژی LINQ و SQL Server کد نویسی شده گرافیک در حد کاربر پسند 19 فرم دارد

سورس مدیریت پارکینگ به زبان سی شارپ

فرم ورود کامیون

ورود سواری

ورود موتور

و...

 

 

فایل های ضمیمه