برنامه بارکدخوان با سی شارپ

سورس برنامه بارکدخوان ماهان بارکد . این برنامه مخصوص دفاتر خدمات ارتباطی بوده که از آن برای ورود اتوماتیک یا دستی شماره قبض و شماره پرداخت فیش های آب ، برق ، گاز و تلفن مورد استفاده قرار می گیرد .

برنامه بارکدخوان با سی شارپ

امکانات برنامه :

۱- کار با دستگاه بارکدخوان

۲- تجزیه و تحلیل بارکد وارد شده

۳- محاسبه شماره قبض و شماره پرداخت فیش ها

۴- خواندن اطلاعات از فایل

۵- ذخیره اطلاعات در فایل

۶- ذخیره همزمان تمام فایل ها

۷- محاسبه آنی مبلغ فیش های وارد شده

۸- قابلیت اضافه کردن اطلاعات یک فایل به اطلاعات موجود

۹- قابلیت ورود اطلاعات به صورت دستی و اتوماتیک (بارکدخوان)

فایل های ضمیمه