نمایش متن پیش فرض برای Text Box توسط Jquery در Asp.net

در این مقاله میخواهیم متن پیش فرض را توسط jquery برای یک textbox پیاده سازی کنیم

نمایش متن پیش فرض برای Text Box توسط Jquery در Asp.net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در این اسکریپت دو رویداد برای textbox فرخوانی میشود onblur و onfocus در اسکریپت زیر دو if مینویسیم یکی برای رویداد blur و یکی برای focus  اسکریپت زیر در صفحه aspx. خود اضافه کنید:


<script type = "text/javascript">
  var defaultText = "Enter your text here";
  function WaterMark(txt, evt)
  {
    if(txt.value.length == 0 && evt.type == "blur")
    {
      txt.style.color = "gray";
      txt.value = defaultText;
    }
    if(txt.value == defaultText && evt.type == "focus")
    {
      txt.style.color = "black";
      txt.value="";
    }
  }
</script>

سپس یک text  box اضافه کنید به شکل زیر:


<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text = "Enter your text here"
  ForeColor = "Gray" onblur = "WaterMark(this, event);"
  onfocus = "WaterMark(this, event);">
</asp:TextBox>

حال در رویداد page load مقادیر زیر را اضافه کنید:


TextBox1.Attributes.Add("onblur", "WaterMark(this, event);");
TextBox1.Attributes.Add("onfocus", "WaterMark(this, event);"); 

حال میتونید برنامه رو اجرا کنید

فایل های ضمیمه