نحوه استفاده از کنترل AJAX Control Toolkit HtmlEditorExtender در Asp.Net

در این مقاله نحوه استفاده از ویرایشگر Ajax Control Toolkit HtmlEditorExtender در وب سایت شرح داده میشود .

نحوه استفاده از کنترل  AJAX Control Toolkit HtmlEditorExtender در Asp.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در ابتدا کتابخانه Ajax Control Toolkit مورد نظر را از لینک زیر دانلود می کنیم .

Asp.Net AJAX Control Toolkit

سپس کد زیر را در Page@ قرار می دهیم  :


<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="asp" %>

تگ Html که شامل ScriptManager ,یک Textbox , یک Button , یک Label را به صفحه اضافه می کنیم .توجه داشته باشید که ID کنترل TextBox را به TargetControlID تغییر دهیم .


<asp:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server">
</asp:ToolkitScriptManager>
<asp:TextBox ID="txtEditor" runat="server" Width="300" Height="200" />
<asp:HtmlEditorExtender ID="HtmlEditorExtender1" runat="server" TargetControlID="txtEditor">
</asp:HtmlEditorExtender>
<br />
<asp:Button Text="Submit" runat="server" OnClick="Submit" />
<br />
<asp:Label ID="lblContents" runat="server" />

سپس در رویداد کلیک دکمه کد زیر را اضافه می کنیم :

کد #C :


protected void Submit(object sender, EventArgs e)
{
    lblContents.Text = txtEditor.Text;
}

کد VB.NET :


Protected Sub Submit(sender As Object, e As EventArgs)
    lblContents.Text = txtEditor.Text
End Sub

 

ممکن است در هنگام اجرا با پیغام خطای زیر مواجه شوید .

که در این صورت به تنظیمات Web.config مربوط میشود و برای رفع آن می توانید از لینک زیر کمک بگیرید

تنضیمات مربوط به Web.Config

یا اگر با پیغام خطای زیر مواجه شدید از طریق لینک زیر می توانید مشکل را بر طرف نمایید :

فایل AjaxMin.dll را از فایل دانلود شده پیدا می کنیم و به Refrence پروژه اضافه می کنیم . مطابق تصویر زیر

 

فایل های ضمیمه