غیرفعال کردن راست کلیک با استفاده از JQuery و JavaScript

در این مقاله نحوه غیر فعال کردن راست کلیک در صفحه وب با استفاده از JQuery و JavaScript را شرح میدهیم .

غیرفعال کردن راست کلیک با استفاده از JQuery و JavaScript

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

اسکریپت که در ادامه آمده است باید به قسمت head یا body  اضافه شود و پس از اجرای نرم افزار راست کلیک موس غیرفعال میشود .

اسکریپت غیرفعال کردن راست کلیک شامل سه رویداد میباشد :

OnMouseDown : اسکریپت ابتدا چک میکند که document آیا Layer دارد و اگر دارد سپس رویداد OnMouseDown را فراخوانی میکند و داخل رویداد handler اگر  مقدار false را بر گرداند این رویداد را لغو میکند .

OnMouseUp : و اگر document دو layer داشت سپس رویداد OnMouseUp را فراخوانی میکند , ابتدا تشخیص میدهد که موس کلیک شد حتی راست کلیک یا کلید میانی موس را چک میکند که اگر کلیک شد این رویداد اگر مقدار false را بر گرداند لغو میشود .

OnContextMenu : رویداد OnContextMenu با استفاده از رویداد handler غیر فعال میشود .

اسکریپت مخصوص Java Script :


<script type="text/javascript">
if (document.layers) {
  //Capture the MouseDown event.
  document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
 
  //Disable the OnMouseDown event handler.
  document.onmousedown = function () {
    return false;
  };
}
else {
  //Disable the OnMouseUp event handler.
  document.onmouseup = function (e) {
    if (e != null && e.type == "mouseup") {
      //Check the Mouse Button which is clicked.
      if (e.which == 2 || e.which == 3) {
        //If the Button is middle or right then disable.
        return false;
      }
    }
  };
}
 
//Disable the Context Menu event.
document.oncontextmenu = function () {
  return false;
};
</script>

اسکریپت مخصوص JQuery :


<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
if (document.layers) {
    //Capture the MouseDown event.
  document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
 
  //Disable the OnMouseDown event handler.
  $(document).mousedown(function () {
    return false;
  });
}
else {
  //Disable the OnMouseUp event handler.
  $(document).mouseup(function (e) {
    if (e != null && e.type == "mouseup") {
      //Check the Mouse Button which is clicked.
      if (e.which == 2 || e.which == 3) {
        //If the Button is middle or right then disable.
        return false;
      }
    }
  });
}
 
//Disable the Context Menu event.
$(document).contextmenu(function () {
  return false;
});
</script>

 

فایل های ضمیمه