تست عملیات Multi Threading با زبان سی شارپ

Thread ها ابزاری مفید هستند که به کاربر اجازه می دهند تا اعمالی را به صورت موازی (Parallel) و همزمان انجام دهد. با استفاده از Thread ها، از امکانات MultiTasking در یک برنامه استفاده می کنید. در ضمن می توانید یک قسمت از برنامه را متوقف و یا به جریان بیندازید.

تست عملیات Multi Threading با زبان سی شارپ

در استفاده از Threadها بسیار مراقب باشید چون منابع شما محدود هستند.

فایل های ضمیمه