آشنایی با Globalization و Localization

در این مقاله در مورد Globalization و Localization توضیح داده خواهد شد

Globalization یک روند تولید نرم افزار است که احتیاج کاربران مختلف را بر طرف میکند .همچنین شامل فرمت هایی(از قبیل پول رایج, فرمت تاریخ و....) مطابق با همان کشور میباشد .نحوه اتطباق دهی با این متغیر ها را Localization می نامند . با استفاده از فضای نام System.Globalization ما متیوانیم از این خصوصیات مطابق با کشور دلخواه استفاده کنیم .به عنوان مثال می توانیم با استفاده از این NameSpace تاریخ داخل نرم افزار را به تاریخ شمسی تبدیل کنیم , یا معیار ارز را از دلار به ریال تغییر می دهیم .

این امکان را می توانیم در سه مرحله که در زیر به آنها اشاره شده بدست بیاوریم :

- تشخیص و تغییر مسیر(Detect and Redirect)

- تنظیم زمان اجرا(Run-Time Adjustmenr)

- استفاده از امکانات و مجموعه های ماهواره ای(Satelite assemblies)