فیلم آموزش فارسی LINQ Query Expressions در #C

فیلم آموزش فارسی LINQ Query Expressions در #C <br/> در این آموزش ابتدا LINQ Query Expressions توضیح دادیم ، سپس یه مثال ساده که منبع داده اون یه آرایه هست رو انجام دادیم

در این آموزش ابتدا LINQ Query Expressions توضیح دادیم ، سپس یه مثال ساده که منبع داده اون یه آرایه هست رو انجام دادیم و

در بخش نهایی و مهم آموزش  به وسیله LINQ Query Expressions اطلاعات  را حذف،ویرایش،جستجو ودر datagridview  نمایش داده ایم.

و یک پروژه نسبتاً کامل را در این زمینه تشریح کرده ایم،امید است مفید واقع شود.