پیدا کردن نام کشور از روی آدرس IP در Asp.Net

در این مقاله شرح خواهیم داد که چگونه میتوانیم از روی آدرس IP نام کشور را بدست آوریم

پیدا کردن نام کشور از روی آدرس IP در Asp.Net

در این مقاله شرح خواهیم داد که چگونه میتوانیم از روی آدرس IP  نام کشور را بدست آوریم

نام کشور از روی آدرس IP با استفاده از Web Service  مشخص خواهد شد.

ابتدا باید رفرنس Web Service  را به پروژه خود اضافه کنیم در پنجره Solution Explore  روی نام پروژه کلیک راست کرده و گزینه Add Service Reference را انتخاب کنید در دیالوگ Add Service Reference در پایین روی گزینه Advanced کلیک کنید:

در پنجره Service Reference Settings روی گزینه Add Web Reference کلیک کنید

در دیالوگ add web reference شما نیاز به اضافه کردن یک URL دارید سپس روی دکمه سبز رنگ GO کلیک کنید.هنگامی که وب سرویس پیدا شد و رفرنس را گرفتید یک نام مناسب در tetxtbox مربوط به Web Reference  وارد کنید و روی دکمه Add Reference کلیک کنید.

و در نهایت Web Service Reference به پروژه شما اضافه میشود:

با استفاده ازگرفتن نام وب رفرنس  شما میتوانید به وب سرویس و متد ها دسترسی داشته باشید.

در صفحه html خود از یک کنترل button و TextBox و Label اضافه کنید:


<asp:TextBox ID="txtIPAddress" runat="server" Text="" />
<asp:Button Text="گرفتن نام کشور" runat="server" OnClick="GetCountry" />
<hr />
<asp:Label ID="lblCountry" runat="server" />

درون رویداد کلیک دکمه یک  شی از GeoIPService ایجاد کنید و سپس آدرس IP به عنوان پارامتر برای متد GetGeoIP فرستاده میشودکه نام کشور برگردانده می شود که در کنترل label گذاشته میشود.

protected void GetCountry(object sender, EventArgs e)
{
    GeoService.GeoIPService service = new GeoService.GeoIPService();
    GeoService.GeoIP output = service.GetGeoIP(txtIPAddress.Text.Trim());
    lblCountry.Text = "کشور: " + output.CountryName;
}

فایل های ضمیمه