بزرگترین اشتباه برنامه نویسان در استفاده از SQL Server

شاید شما جزء افرادی باشید که هنوز با ADO.NET کار می‌کنید و به طور مستقیم کوئری‌های خودتان را از سمت Application به سمت Database ارسال می‌نماید.

شاید شما جزء افرادی باشید که هنوز با ADO.NET کار می‌کنید و به طور مستقیم کوئری‌های خودتان را از سمت Application به سمت Database ارسال می‌نماید.
 
اگر این کار را به درستی انجام ندهید و Ad-Hoc Query را بدون هیچ کم و کاستی به سمت Database ارسال نمایید برنامه‌های شما با ۲ مشکل عمده مواجه می‌باشد.

 

۱- SQL injection
۲- کاهش کارایی Database به علت ساخته شدن Execution Plan برای هر کدام از کوئری‌ها
 

 

برای رفع این مشکل روش‌های زیادی وجود دارد. در فیلم آموزشی مربو به این مبحث ما مشکلات ارائه شده را دقیق‌تر بررسی کرده و راه‌حل رفع آنها را شرح داده‌ایم.

 

نکاتی که شما در فیلم آموزشی مربوط به این درس یاد خواهید گرفت عبارتند از
۱- بررسی مفهوم SQL Injection
۲- بررسی مفهوم Reuse (استفاده مجدد) Execution Plan
۳- آشنایی با مبحث Execution Plan
۴- آشنایی با مفهم Compile شدن کوئری‌ها
۵- آشنایی با DMV : sys.dm_exec_cached_plans
۶- آشنایی با DMF : sys.dm_exec_sql_text
۷- آشنایی با DMF : sys.dm_exec_query_plan
۸- آشنایی با اپراتور Cross Apply
۹- آشنایی با نحوه استفاده از SQL Parameter در برنامه‌های کاربردی
فایل های ضمیمه