تبدیل فایل PDF به HTML در Asp.Net

در این مقاله به تبدیل فایل PDF به HTML در Asp.Net خواهیم پرداخت . عمل تبدیل را با استفاده از فایل PdfToHtml انجام خواهیم داد

تبدیل فایل PDF به HTML در Asp.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در این مقاله به تبدیل فایل PDF به HTML در Asp.Net خواهیم پرداخت . عمل تبدیل را با استفاده از فایل PdfToHtml  انجام خواهیم داد.میتوانید فایل PdfToHtml را از لینک زیر دریافت کنید:

Download PdfToHtml exe file

یک برنامه وب فرم جدید ایجاد کنید سپس یک صفحه aspx. به پروژه اضافه کنید و از جعبه ابزار خود یک کنترل FileUpload ویک دکمه به صفحه اضافه کنید:

<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
<hr />
<asp:Button Text="آپلود" runat="server" OnClick="Upload" />

در این مقاله از فضا نام های زیر استفاده خواهیم کرد:


using System.IO;
using System.Diagnostics;

زمانی که روی دکمه آپلود کلیک میشود فایل آپلود شده در پوشه ای به نام Output ذخیره میشود. سپس مسیر فایل html را در متغیری به نام OutputPath تنظیم میکنیم .شی ساخته شده از کلاس ProcessStartInfo دو ارگومان به عنوان ورودی می پذیر ،آرگومان اول مسیر فایل pdf و آرگومان دوم مسیر فایل html را میدهیم و خصوصیت filename این شی را مسیر فایل pdftohtml تنظیم میکنیم در مرحله بعد باید پنجره دستورات را مخفی کنیم برای انجام این عمل خصوصیت WindowsStyle  را به ProcessWindowsStyle.Hidden و خصوصیت CreateNoWindow را به مقدار true تنظیم میکنیم:

protected void Upload(object sender, EventArgs e)
{
  
  string fileName = FileUpload1.FileName.Replace(" ", string.Empty);
 
  
  string inputPath = Server.MapPath("~/Output/") + Path.GetFileName(fileName);
  FileUpload1.SaveAs(inputPath);
 
  
  string outputPath = Server.MapPath("~/Output/") + Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName) + ".html";
 
  ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo();
 
 
  startInfo.Arguments = string.Format("{0} {1}", inputPath, outputPath);
 
  
  startInfo.FileName = Server.MapPath("~/PdfToHtml/pdftohtml.exe");
 
 
  startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
  startInfo.CreateNoWindow = true;
 
  
  using (Process process = Process.Start(startInfo))
  {
    process.WaitForExit();
  }
}

فایل html خود را میتوانید در پوشه Output مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه