نحوه ارسال و ذخیره تصویر در پایگاه داده توسط ASP.Net

دراین مقاله یاد می گیریم که چگونه تصویر را در پایگاه داده توسط ASP.Net ارسال و ذخیره کنیم.در ASP.Net دو کنترل آپلود فایل به Web server دردسترس هستند. وقتی که سرور داده های ارسال شده را دریافت میکند برنامه کاربردی می تواند ذخیره کند،رد کند یا کنترل کند.

نحوه ارسال و ذخیره تصویر در پایگاه داده توسط ASP.Net

در ادامه دوتا کنترل میبینیم که به ما اجازه آپلود فایل می دهد:

HtmlInputFile

FileUpload

هردو کنترل نقش مهمی در اپلود کردن فایل دارد .اولین کلاس نمایانگر یک کنترل HtmlInputFile است که شامل یکTextbox به همراه یک دکمه ی Browse به منظور انتخاب فایل آپلود شونده توسط کاربر می باشد. کنترل FileUploadاین امکان را به کاربر می دهد تا فایل های مورد نظر خود را به سرور سایت آپلود (upload)   نمایند. این کنترل یک کادر متن (کنترل textbox) را به کاربر نمایش می دهد تا بتواند آدرس و نام فایل مورد نظر خود را در آن وارد کرده و به سرور ارسال نماید همچنین یک دکمه Browse را به کاربر نمایش می دهد که با فشردن آن کادر انتخابی باز می شودتوسط این کادر، کاربر می تواند به جستجوی فایل موردنظر خود پرداخته و پس از انتخاب آن ، فایل را به سرور آپلودنماید.در واقع کلاس فایل آپلود از کلاس WebControl  پیروی می کند.

شما می توانید از طریق های زیر به فایل آپلود شده دسترسی داشته باشید

FileBytes

FileName

FileContent

PostedFile

HasFile

ویژوال استودیو (Visual Studio) را باز کنید یه پروژه جدید بسازید :

به منوی فایل رفته گزینه new --> Web Site را انتخاب کنید:

حالا گزینه ASP.NET Empty Website را انتخاب و بر روی دکمه OK کلیک کنید: 

بر روی پروژه ای که ایجاد کردیم راست کلیک کنید گزینه Add--> Web Form  را انتخاب کنید ویک نام هم برایwebform در نظر بگیرید.

حالا می خواهیم صفحه Web form را به صورت شکل زیر طراحی کنیم :

اول باید بانک اطلاعاتی رو بسازیم که از ساختار جدول زیر استفاده کنید :

1.	create table upload1(uname varchar(50),image varchar(100)); 

 

بعد ایجاد جدول بر روی دکمه ارسال کلیک کنید و در رویداد Button1_click دستورات کد زیر را در آن اضافه کنید:

1.	protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)  
2.	{ 
3.	  SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=MCNDESKTOP34;Initial Catalog=yatendra;User ID=sa;Password=Password$2"); 
4.	  if (FileUpload1.HasFile)  
5.	  { 
6.	    string strname = FileUpload1.FileName.ToString(); 
7.	    FileUpload1.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath("~/upload/") + strname); 
8.	    con.Open(); 
9.	    SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into upload1 values('" + txtname.Text + "','" + strname + "')", con); 
10.	    cmd.ExecuteNonQuery(); 
11.	    con.Close(); 
12.	    Label1.Visible = true; 
13.	    Label1.Text = "Image Uploaded successfully"; 
14.	    txtname.Text = ""; 
15.	  }  
16.	  else  
17.	  { 
18.	    Label1.Visible = true; 
19.	    Label1.Text = "Plz upload the image!!!!"; 
20.	  } 
21.	} 

 

حالا برنامه را اجرا کنید و خروجی زیر را مشاهده می نمایید :

کاربر نام خود را وارد کرده و با فشردن دکمه Browse فایل مورد نظر را انتخاب می کند و بعد فشردن دکمه ارسال فایل را به سرور آپلودمی نماید.

و بعد فشردن دکمه ارسال فایل را به سرور آپلود می نماید که همان لحظه یه پیغام ظاهر می شود که تصویر شما با موفقیت ارسال شد.

 در حال حاضر اطلاعات در پایگاه داده ذخیره میشود :

 

 

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید