ارائه مجموعه بزرگی از کتابهای مایکروسافت بصورت رایگان

ارائه مجموعه بزرگی از کتابهای مایکروسافت بصورت رایگان <br/> مایکروسافت در مطلبی که توسط Eric Ligman منتشر شده، نسخه الکترونیکی تعدادی از کتابهای جدید خودش رو بصورت رایگان برای دانلود قرار داده است.


 مایکروسافت در مطلبی که توسط Eric Ligman منتشر شده، نسخه الکترونیکی تعدادی از کتابهای جدید خودش رو بصورت رایگان برای دانلود قرار داده است.

بخش بزرگی از این مجموعه کتابها شامل موارد زیر میشود :

Sharepoint
Visual Studio
Windows Phone
Windows ۸
Office
SQL Server
Azure

نیازی به توضیح بیشتر نمی بینم.


خودتون با استفاده از لینک زیر مطلب رو بخونید و کتابهایی رو که مناسب خودتون میدونید، دانلود و استفاده کنید :

دانلود مجموعه ای از کتابهای مایکروسافت