آشنایی با امکانات و متدهای جدید در #C نسخه 6.0

نسخه جدید #C که تغییرات مفید و پرکاربردی نسبت به نسخه قبلی خود داشته ، برنامه نویسی را از نظر کیفیت بهبود چشمگیری بخشیده است ، در این مقاله قصد داریم به چند مورد از این تغییرات اشاره کنیم .

آشنایی با امکانات و متدهای جدید در #C نسخه 6.0

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

این تغیرات شامل :

1 - خاصیت Auto-property

2 - نام گذاری عبارات (name of expressions)

3 - عملگر شرطی Null

4 - فیلتر Exception

5 - ایجاد تاخیر در try, catch

6 - استفاده از فضای نام Static

خاصیت Auto-propert

به عنوان یک برنامه نویس ما با خاصیت auto-properties هر روز رویرو میشویم .این امکان جدید(auto-property) را معرفی میکنیم . خاصیت سازنده ای که حذف شده بود را اجرا میکند .این امکان جدید ، مقادیر را در هنگام تعریف  خاصیت auto-property اجرا میکند .به مثال زیر توجه فرمایید :

  public class Employee 
  { 
    public string FirstName { get; set; } = "John"; 
    public string LastName { get; set; } = "Snow"; 
  } 

این امکان همچنین میتواند با خاصیت read-only استفاده شود (خواصی که فقط شامل متد get میباشند)

  public string FirstName { get; } = "John"; 

نام گذاری عبارت (name of expression) :

در این قسمت با حالات مختلفی روبرو میشویم که در هر کدام باید یک رشته با نام مربوط به عنصر برنامه را ایجاد کنیم ،به عنوان مثال ، هنگامی که ArgumentNullException اجرا میشود ، ما به یک نام با پارامتر بی اعتبار احتیاج داریم ، یا اگر رویداد PropertyChanged را بخواهیم تغییر نام دهیم ، رشته ایجاد شده مستعد خطا میباشد و در زمان کامپایل می تواند شامل غلط املای باشد ، با استفاده از فضای نام expression ، کامپایلر نام ارجاع داده شده را بررسی می کند .

  if (obj == null) throw new ArgumentNullException(nameof(obj)); 

عملگر شرطی Null

این عملگر ، مقادیر Null  را قبل بکار گیری ، یررسی میکند ، این عمل به شما اجازه می دهد ، به مقادیری دسترسی داشته باشید که Null هستند

int? _count = employees?.Count(); // returns null if employees are null else count 

عملگر شرطی Null با عملگر Null-coalescing برای تخصیص دادن برخی مقادیر پیش فرض در طورت بازگرداندن مقدار Null می تواند استفاده شود .

  int _count = employees?.Count() ?? 0; //returns 0 if the employees are null 

فیلتر Exception

این امکان از قبل در #C و VB.Net آماده استفاده بود .استفاده از یک فیلتر Exception میتوان مشخص شود و اگر شرط در قسمت catch قرار می گیرد .در این مورد شرط مقدار true را فقط ارزیابی میکند و در صورت صحت آن به قسمت بعدی که catch  می باشد می رود .مانند مثال زیر :

try 
{ 
 
} 
catch(exception ex) if(ex.Message == “Test”) 
{ 
  // this will execute only if the if statement evaluates to true 
} 

ایجاد تاخیر درمتد Try/Catch

با استفاده از #C نسخه 6.0 یک امکان جدید برای مدیریت exception افزوده شده است .اکنون ما میتوانیم از Await در متد آخر catch استفاده کنیم .

  try 
  { 
   
  } 
  catch(Exception ex) 
  { 
    await LogAsync(ex); 
  } 

استفاده از فضای نام Static

در آخرین نسخه #C نوعی دیگر از عبارتی که معرفی شده بود، استفاده میشود و برای دسترسی مستقیم  اعضا استفاده میشود .

  using System.Console; 
  namespace MyConsoleApp 
  { 
    class Sample 
    { 
     static void Main(string[] args) 
     {  
       WriteLine(“Hello!!!”); 
     } 
    } 
  }