دریافت مکان جغرافیایی فعلی با استفاده از JavaScript و HTML5

شنبه 6 تیر 1394

در این مقاله چگونگی استفاده از API مکان یابی HTML5 در مرورگرها که توسط ویژگی مکان یابی HTML5 پشتیبانی می شود و موقعیت فعلی را مشخص می کند . مانند طول و عرض جغرافیایی که با استفاده از JavaScript به دست می آیند .

این موقعیت محل مانند طول و عرض جغرافیایی می تواند برای نمایش موقعیت کاربر فعلی در نقشه Google در سایت نمایش داده می شود .

توجه : API مکان یابی(GeoLocation API) توسط مرورگرهایی از قبیل opera ، Safari ، Chrome ، Firefox و Internet Explorer+9 پشتیبانی می شود . اما از آنجایی که کامپیوتر ها و لپ تاپ ها GPS ندارند ، ممکن است موقعیت دقیقی را ارائه ندهند در حالیکه اگر از تلفن همراه که GPS دارد استفاده شود  نتیجه دقیقی ارائه خواهد شد .

دستورات زیر موقعیت فعلی کاربر را با استفاده از API مکان یابی نمایش می دهد :

 
<script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
<script type="text/javascript">
if (navigator.geolocation) {
  navigator.geolocation.getCurrentPosition(function (p) {
    var LatLng = new google.maps.LatLng(p.coords.latitude, p.coords.longitude);
    var mapOptions = {
      center: LatLng,
      zoom: 13,
      mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };
    var map = new google.maps.Map(document.getElementById("dvMap"), mapOptions);
    var marker = new google.maps.Marker({
      position: LatLng,
      map: map,
      title: "<div style = 'height:60px;width:200px'><b>Your location:</b><br />Latitude: " + p.coords.latitude + "<br />Longitude: " + p.coords.longitude
    });
    google.maps.event.addListener(marker, "click", function (e) {
      var infoWindow = new google.maps.InfoWindow();
      infoWindow.setContent(marker.title);
      infoWindow.open(map, marker);
    });
  });
} else {
  alert('Geo Location feature is not supported in this browser.');
}
</script>
<div id="dvMap" style="width: 500px; height: 500px">
</div>

توضیحات

در ابتدا بررسی می کنیم که آیا مرورگر از مکان یابی پشتیبانی می کند ، در غیر این صورت پیام هشدار JavaScript نمایش داده می شود . در صورتیکه مرورگر از مکان یابی پشتیبانی کند ، مختصات محل مانند طول و عرض جغرافیایی استخراج خواهد شد و  به نقشه Google اختصاص داده می شود .

تصاویر

زمانیکه مکان یابی توسط مرورگر پشتیبانی نشود پیغام زیر را مشاهده می کنید :

مرورگر اجازه اشتراک گذاری موقعیت را جستجو می کند .

نقشه Google موقعیت فعلی را با استفاده از API مکان یابی نمایش می دهد .

فایل های ضمیمه

قربانی

نویسنده 44 مقاله در برنامه نویسان
 • HTML
 • 3k بازدید
 • 0 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

تاکنون هیچ کاربری از این پست تشکر نکرده است

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید