دریافت مکان جغرافیایی فعلی با استفاده از JavaScript و HTML5

در این مقاله چگونگی استفاده از API مکان یابی HTML5 در مرورگرها که توسط ویژگی مکان یابی HTML5 پشتیبانی می شود و موقعیت فعلی را مشخص می کند . مانند طول و عرض جغرافیایی که با استفاده از JavaScript به دست می آیند .

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

این موقعیت محل مانند طول و عرض جغرافیایی می تواند برای نمایش موقعیت کاربر فعلی در نقشه Google در سایت نمایش داده می شود .

توجه : API مکان یابی(GeoLocation API) توسط مرورگرهایی از قبیل opera ، Safari ، Chrome ، Firefox و Internet Explorer+9 پشتیبانی می شود . اما از آنجایی که کامپیوتر ها و لپ تاپ ها GPS ندارند ، ممکن است موقعیت دقیقی را ارائه ندهند در حالیکه اگر از تلفن همراه که GPS دارد استفاده شود  نتیجه دقیقی ارائه خواهد شد .

دستورات زیر موقعیت فعلی کاربر را با استفاده از API مکان یابی نمایش می دهد :

 
<script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
<script type="text/javascript">
if (navigator.geolocation) {
  navigator.geolocation.getCurrentPosition(function (p) {
    var LatLng = new google.maps.LatLng(p.coords.latitude, p.coords.longitude);
    var mapOptions = {
      center: LatLng,
      zoom: 13,
      mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };
    var map = new google.maps.Map(document.getElementById("dvMap"), mapOptions);
    var marker = new google.maps.Marker({
      position: LatLng,
      map: map,
      title: "<div style = 'height:60px;width:200px'><b>Your location:</b><br />Latitude: " + p.coords.latitude + "<br />Longitude: " + p.coords.longitude
    });
    google.maps.event.addListener(marker, "click", function (e) {
      var infoWindow = new google.maps.InfoWindow();
      infoWindow.setContent(marker.title);
      infoWindow.open(map, marker);
    });
  });
} else {
  alert('Geo Location feature is not supported in this browser.');
}
</script>
<div id="dvMap" style="width: 500px; height: 500px">
</div>

توضیحات

در ابتدا بررسی می کنیم که آیا مرورگر از مکان یابی پشتیبانی می کند ، در غیر این صورت پیام هشدار JavaScript نمایش داده می شود . در صورتیکه مرورگر از مکان یابی پشتیبانی کند ، مختصات محل مانند طول و عرض جغرافیایی استخراج خواهد شد و  به نقشه Google اختصاص داده می شود .

تصاویر

زمانیکه مکان یابی توسط مرورگر پشتیبانی نشود پیغام زیر را مشاهده می کنید :

مرورگر اجازه اشتراک گذاری موقعیت را جستجو می کند .

نقشه Google موقعیت فعلی را با استفاده از API مکان یابی نمایش می دهد .

فایل های ضمیمه