پیاده سازی AutoComplete در #C توسط LINQ

در روش های قدیمی جهت اتصال به بانک اطلاعاتی از روش Ado.Netاستفاده می کردیم .در این مقاله پیاده سازی Autocomplete در #C را با استفاده از تکنولوژی LINQ توضیح می دهیم .

پیاده سازی AutoComplete در #C توسط LINQ

autocomplete یکی از رویدادهای textbox میباشد که کاربر با وارد کردن یک کلمه باقی کلمات آن حرف به کاربر پیشنهاد داده میشود .حال میخواهیم از طریق LINQ کنترل TextBox را به بانک اطلاعاتی متصل کنیم .

در ابتدا یک پروژه windows form در ویژوال استودیو ایجاد میکنیم .

سپس یک webform به پروژه اضافه میکنیم

یک مدل از نوع ado.net به پروژه اضافه می کنیم :

 

سپس یک کنترل TextBox به پروژه اضافه میکنیم و در قسمت دستورات یک تابع با نام دلخواه (که در این قسمت با نام autocomplete) ایجاد میکنیم .

private void autocomplete()
    {
      var namsCollection = new AutoCompleteStringCollection();
      var ato = db.tbl_State;
      foreach (var p in ato)
      {
        namsCollection.Add(p.State);
      }

      textBox1.AutoCompleteCustomSource = namsCollection;
    }

سپس در متد load فرم مربوطه این تابع را فراخوانی می کنیم :

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      autocomplete();
    }

کلیه دستورات به صورت زیر میباشد :

public partial class Form1 : Form
  {
    SampleEntities db = new SampleEntities();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void autocomplete()
    {
      var namsCollection = new AutoCompleteStringCollection();
      var ato = db.tbl_State;
      foreach (var p in ato)
      {
        namsCollection.Add(p.State);
      }

      textBox1.AutoCompleteCustomSource = namsCollection;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      autocomplete();
    }
  }

سپس نرم افزار را اجرا میکنیم .با زدن هر حرفی اگر در داخل بانک ، کلمه ای با این نام وجود داشت لیست آنها را نمایش میدهد .

 

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید