Http چیست

Http یک پروتکل شبکه ساده و قوی برای وب است و Http امکان نوشتن مروروگر های وب، سرورهای وب و صفحه های دانلود خودکار و بقیه ابزار های مفید را میدهد

Http  چیست

Http  مخفف   عبارت Hypertext Transfer Protoco یک پروتکل شبکه برای انتقال مجازی  تمامی فایل ها و انواع داده ( With all EXT) که مجموعا منابع نامیده میشوند  بر روی شبکه تارعنکبوتی(World Wide Web) است . این تابع میتواند شامل صفحات Html، عکس ها ،نتایج فرم ها و یا هر چیز دیگر باشد معمولا Http بر روی     TCP/IP SocKets  جای میگرد

فایل های ضمیمه