آشنایی با معماری MVC

MVC مخفف سه کلمه Model , View , Controller میباشد .در این مقاله با عملکرد این معماری آشنا خواهیم شد .

آشنایی با معماری MVC

MVC چیست ؟

Model,View,Controller  نوعی از نرم افزار معماری میباشد که شامل سه بخش است .

1 - Model :

تمام اطلاعات موجود در یک نرم افزار را شامل میباشد .

این بخش برای انتقال اطلاعات بین View و Controller استفاده میشود .

Model شامل سه بخش اصلی میباشد :

         _ Data Model : هر نرم افزاری که با بانک اطلاعاتی تعامل دارد

        _ Business Model : برای بکارگیری Data Model و ذخیره اطلاعات در بانک اطلاعاتی میباشد .

        _ View Model : اطلاعات را از سمت controller به سمت view ارسال میکند .

2 - View : 

View در کلام ساده یعنی بخش عملیات نرم افزار

این بخش نیز شامل دو قسمت میباشد :

        _ ASPX View Engine

        _ Razor View Engine

این بخش تعاملی نرم افزار با کاربر میباشد .

به معنی دیگر بخش سمت کاربر یا مشتری در نرم افزار میباشد .

3 - Controller

Controller بین View و Model قرار دارد و برای بخش منطق نرم افزاری و درخواست ها کارایی دارد .

Controllerبا HTTP کار می کنند

mvc یک نوع از framework در asp.net میباشد که برای هر گونه نرم افزار تحت وب میتوان از آن استفاده نمود . همچنین از این معماری میتوانید برای بهبود امنیت ، Session و سایر مدیریت نرم افزار استفاده کرد .

بسیاری از توسعه دهندگان وب در ایجاد نرم افزار خود چندین هدفهای مشترک را دنبال می کنند ، از قبیل : طراحی قالب ، تست و خطا یابی ، قابل پشتیبانی بودن نرم افزار ، ساختار مرتب و ....

Model : که معرف بخش نرم افزاری میباشد و با اطلاعات سر و کار دارد .

View : معرف رابط کاربری میباشد و اطلاعات را در مرورگر توسط بخش Controller نمایش میدهد .

Controller : شامل کلاسهایی برای دریافت درخواستهای سمت کاربر میباشد .

راحت برای مدیریت و تست و خطا یابی میباشد .زیرا هر تابع در بخشی جدا از model , view , controller تعریف شده اند .

در ادامه به برخی از امکانات مهمی که در این framework اضافه شده است ، اشاره میکنیم :

- Web API

- قالب پیش فراض HTML5 برای اندزه تصویر نمایشگر و موبایل

- انتخاب خودکار و نمایش view که به این معنی است که به صورت خودکار محتوای را در انواع مرورگرها نمایش می دهد .

- JQuery Mobile

- Microsoft Windows Azure SDK که نرم افزارهای MVC  را در Windows Azure پشتیبانی میکند .

- اعتبارسنجی سایت های اجتماعی از قبیل Facebook