خطای failed to create sample در پیکربندی sharepoint

خطای failed to create sample در پیکربندی sharepoint

طا : یکی از خطاهایی که در هنگام پیکربندی sharepoint ممکن است رخ دهد failed to create sample میباشد.
 

 راه حل : برای حل این مشکل شما بایستی پوشه ذیل را به اشتراک بگذارید مسیر ذیل را باز کنید : 
 

C:\Program Files\Microsoft Office Servers\15.0\Data\Office Server\Analytics_GUID 
 
+ توجه کنید که GUID یک عدد بهم ریخته طولانی می باشد.

برای اشتراک گذاری پوشه کافی است بر روی پوشه مورد نظر راست کلیک کرده گزینه Properties را بزنید و تب Sharing  بروید و با استفاده از گزینه Share پوشه را به اشتراک بگذارید.

نکته مهم : توجه داشته باشید که دسترسی کاربر جاری بر روی این پوشه بایستی FULLCONTROLL باشد و از طریق تب Security میتوانید دسترسی را تغییر دهید.