غیر فعال کردن کلیک راست با استفاده از Jquery

در این مقاله ما نحوه غیرفعال کردم کلید راست در صفحه با استفاده از جی کوئری را بررسی خواهیم کرد .

ابتدا باید کتابخانه jquery به صفحه رفرنس دهیم

 

  <script src="http://sibeeshpassion.com/content/scripts/jquery-1.11.1.min.js"></script> 

 

سپس توسط کد زیر کلیک راست را غیر فعال میکنیم

  <script>
    $(document).ready(function () {
      $(document).on("contextmenu", function (e) {
        return false;
      });
    });
</script> 

 

فایل های ضمیمه