دریافت Connection String از فایل App.Config در #C و VB.NET

در این مقاله بررسی خواهیم کرد که چگونه مقدار Connection String را در فایل App.Config در #C و VB.NET بخوانیم.

دریافت Connection String از فایل App.Config در #C و VB.NET

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

  Class Library یا Console Applications به منظور خواندن مقدار Connection String به System.Configuration در فایل App.Config مراجعه می کند.

اضافه کردن Connection String به فایل App.Config

ما نیاز داریم که  Connection String موجود در بخش ConnectionString فایل  App.Config را با استفاده از روش زیر اضافه کنیم.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <connectionStrings>
        <add name="ConString" connectionString="Data Source=Mudassar-PC\SQL2005;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=true"/>
    </connectionStrings>
</configuration>

اضافه کردن  System.Configuration Reference

اولین کاری که باید انجام دهیم این است که Reference مربوط به System.Configuration Assembly را به صورت زیر در پروژه خود اضافه کنیم.

1- روی پروژه خود راست کلیک کرده و گزینه Add Reference را از منوی باز شده انتخاب کنید. 

2- در پنجره Add Reference که باز می شود در برگه Net. قرار بگیرید و گزینه System.Configuration را پیدا کرده و انتخاب کنید. روی OK کلیک کنید.

3- وقتی Reference اضافه شد، در پوشه Reference در Solution Explorer نشان داده خواهد شد.

NameSpaces

حال نیاز داریم که namespace زیر را اضافه کنیم.

کد مربوط به #C

using System.Configuration;

کد مربوط به VB.Net

Imports System.Configuration

خواندن  Connection String از فایل App.Config در #C و VB.NET

هنگامی که Reference اضافه شده است، می توانیم مقدار Connection String  را از فایل app.config با روش زیر بخوانید.

کد مربوط به #C

string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConString"].ConnectionString;

کد مربوط به VB.Net

Dim connectionString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("ConString").ConnectionString

آموزش سی شارپ