ایجاد فایل Zip با استفاده از ASP.Net

در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه با استفاده از #C و ASP.Net یک فایل زیپ ایجاد کنیم. برای انجام این کار از lonic.Zip.dll استفاده خواهیم نمود که کتابخانه DotNetZip می باشد.

ایجاد فایل Zip با استفاده از ASP.Net

برای انجام این کار از lonic.Zip.dll استفاده خواهیم نمود که کتابخانه DotNetZip می باشد.ابتدا باید فایل lonic.Zip.dll را دانلود کنیم. بعد از انجام این کار، درون این فایل، پوشه های زیادی را خواهیم داشت. به پوشه zip-v1.9-Reduced رفته، سپس پوشه خاص که حاوی Ionic.Zip.Reduced.dll  است را باز کنید.

فضای نام (NameSpace) زیر را به پروژه اضافه کنید.

using Ionic.Zip; 

کد:

کدهایی که در زیر آمده ند، با کمک Ionic.Zip.Reduced.dll  یک فایل زیپ را ایجاد می کند.

protected void btn_zip_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  string path = Server.MapPath("~/Test/");//Location for inside Test Folder 
  string[] Filenames = Directory.GetFiles(path); 
  using (ZipFile zip = new ZipFile()) 
  { 
    zip.AddFiles(Filenames, "Project");//Zip file inside filename 
    zip.Save(@"C:\Users\user\Desktop\Projectzip.zip");//location and name for creating zip file 
      
  } 
} 

کد خط شماره 3، محل قرار گیری فایل هایی را نشان می دهد که می خواهند به فرمت ZIP تبدیل شوند.

کد خط شماره 7، نام منحصربفرد درون فایل ZIP را نشان می دهد.

کد خط شماره 8، نام فایل ZIP شده که قصد ایجاد آن را داریم و همینطور محل قرار گیری آن را تعیین می کند.

توجه داشته باشید که در خط آخر باید آدرس را مطابق سیستم خود تغییر دهید.

ارجاع فایل DLL

فایل dll دانلود شده را درون پوشه Bin وارد کنید.

صفحه برنامه

خروجی برنامه:

درون فایل زیپ شده:

 

 

تنها با کلیک بر روی دکمه ارسال در برنامه، فیالی را که درون پوشه Test قرار داده ایم را به فایل ZIP تبدیل کرده و در محل مورد نظر که ما مشخص کردیم، قرار می دهد.

فایل های ضمیمه