ساخت فرم لاگین در Windows Application

در این مقاله ما نحوه ایجاد فرم ورود برای استفاده در برنامه های ویندوزی را بررسی میکنیم. کاربر درابتدای ورود با صفحه لاگین روبرو می شود و با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد پروفایل شخصی می شود.

ساخت فرم لاگین در Windows Application

برای شروع پروژه ای با سی شارپ مطابق عکس ایجاد کنید.

شما میتوانید نام پروژه را تغییر دهید و سپس تایید کنید.

در sql بانک خود را بسازید البته ما بانک را در پروژه قرار دادیم که میتوانید ان را به بانک اضافه کنید. به هر حال یک جدول مطابق شکل بسازید.

یک نام و رمز عبور در ان قرار دهید

حالا یک فرم برای لاگین کردن در پروژه خود مانند شکل زیر  ایجاد کنید

کد زیر را در فرم قرار دهید

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.ComponentModel; 
  using System.Data; 
  using System.Drawing; 
  using System.Linq; 
  using System.Text; 
  using System.Threading.Tasks; 
  using System.Windows.Forms; 
  using System.Data.SqlClient; 
   
   
  namespace LoginFormWindowApplication 
  { 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
      public Form1() 
      { 
        InitializeComponent(); 
      } 
   
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
      { 
        SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=NiluNilesh;Initial Catalog=mynewdata;Integrated Security=True"); 
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from tbl_login where username=@username and password =@password", con); 
        cmd.Parameters.AddWithValue("@username", textBox1.Text); 
        cmd.Parameters.AddWithValue("@password", textBox2.Text); 
        SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(cmd); 
   
        DataTable dt = new DataTable(); 
        sda.Fill(dt); 
        con.Open(); 
        int i = cmd.ExecuteNonQuery(); 
        con.Close(); 
   
        if (dt.Rows.Count > 0) 
        { 
          Welcome_Form settingsForm = new Welcome_Form(); 
          settingsForm.Show(); 
        } 
   
        else 
        { 
   
          MessageBox.Show("Please enter Correct Username and Password"); 
        } 
   
         
   
      } 
    } 
  } 

یک فرم دیگر مانند شکل زیر ایجاد کنید

آموزش سی شارپ

فایل های ضمیمه