نمونه سایت دو زبانه در Asp.Net

در این مقاله یک نمونه پروژه به صورت دوزبانه (فارسی - انگلیسی) با Asp.Net WebForms براتون قرار داده ایم .

نمونه سایت دو زبانه در Asp.Net

تصاویر سایت

 

فایل های ضمیمه