برخورد با پیغام Unable to Make the Session State Request to the Session State Server

این پست خواهیم دید که چگونه این پیغام خطای Unable to Make the Session State Request to the Session State Server را در برنامه های ASP.Net حل کنیم.

برخورد با پیغام Unable to Make the Session State Request to the Session State Server

زمانی که شما با این پیغام خطا (Unable to Make the Session State Request to the Session State Server) در برنامه asp.net مواجه می شوید، کارهای زیر را انجام دهید:

1- ازمنوی start در مسیر Administrative Tools-->Services  قرار بگیرید.

2- در پنجره باز شده بر روی گزینه ASP.NET State Services قرار گرفته و راست کلیک کنید. گزینه Start را انتخاب کنید.