چرخه پلت فرم Universal Windows

در این مقاله چرخه پلت فرم همه منظوره ویندوز یا Universal Windows Platform مخفف (UWP) را مورد بحث قرار داده ایم. پلت فرم UWP امکانی برای برنامه نویسی نرم افزارهای ویندوز است که به ما اجازه می دهد برنامه ای را طراحی کنیم که بدون هیچ تغییری در دستگاه های مختلف اجرا شوند.

چرخه پلت فرم Universal Windows

 در این مقاله چرخه پلت فرم همه منظوره ویندوز یا Universal Windows Platform  را مورد بحث قرار داده ایم. پلت فرم UWP امکانی برای برنامه نویسی نرم افزارهای ویندوز است که به ما اجازه می دهد برنامه ای را طراحی کنیم که بدون هیچ تغییری در دستگاه های مختلف اجرا شوند.

 بیشتر ما تمایل به استفاده چند برنامه در یک زمان داریم. کاربران انتظار دارند برنامه شما در دستگاه های آنها چند کاره باشد. در اینجا چرخه راه اندازی (launching) ، تعلیق (suspending) و از سرگیری (resuming) را درک خواهیم کرد.

تصویر زیر نحوه انتقال بین وضعیت های اجرایی برنامه را نشان می دهد. 

Not running

فرض کنید قفل موبایل خود را باز کرده اید و هیچ برنامه ای در حال اجرا نیست . در این وضعیت برنامه هیچ حافظه ای استفاده نمیکند ، از CPU استفاده نمیشود و هیچ فرایندی انجام نمیشود.

Running

زمانی که بر روی یک برنامه کلیک کردید و شروع به کار کرد و به عبارت دیگر در وضعیت Launch قرار گرفت . در این هنگام برنامه شروع به محاسبات میکند و از حافظه و دیگر منابع استفاده میکند . به زبان ساده برنامه شروع به کار کرده است.

Suspended

برنامه را اجرا کرده اید و به درستی کار میکند و به اشتباه دکمه Home  را زدید.  از زمانی که دکمه Home را فشردید برنامه شما در حالت تعلیق یا Suspending قرار می گیرد، این وضعیت زمانی است که برنامه شما وضعیت خود و رابط کاربری و همچنین هر محاسباتی که قبل از فشردن کلید Home انجام داده بودید را ذخیره میکند. بعد از ذخیره تمام وضعیت ها برنامه شما به حالت Suspend می رود. برنامه زمانی متوقف می شود که این وضعیتها حفاظت شود.

Resuming

زمانی که برنامه به حالت تعلیق در آمد و خواستید تا دوباره از آن استفاده کنید ، با اشاره بر روی آن به وضعیت resuming می رود ، موقعیت های ذخیره شده قبلی را میگیرد و همه منابع مورد نیاز که قبل از شروع لازم است را فراهم میکند. بعد از آن تلفن از جایی که برنامه شما به حالت تعلیق رفت از سرگیری خواهد شد.

دانلود نسخه ی PDF این مطلب