فعال و غیر فعال کردن ویبره گوشی در اندروید

جمعه 13 آذر 1394

در این مقاله می خواهیم در مورد فعال کردن و غیر فعال کردن ویبره و ایجاد ویبره با یک الگوریتم خاص ، و غیر فعال و فعال کردن ویبره با استفاده از کد را آموزش دهیم.

فعال و غیر فعال کردن ویبره گوشی در اندروید

در این مقاله قصد داریم در مورد ویبره ی گوشی در اندروید صحبت نماییم، ابتدا یک activity ایجاد نمایید:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:gravity="center"
  android:orientation="vertical"
  tools:ignore="HardcodedText" >
 <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="10dip"
    android:gravity="center"
    android:text="ویبره برای 300ms" />

  <Button
    android:id="@+id/btn1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_margin="10dip"
    android:text="ویبره" />
   <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="10dip"
    android:gravity="center"
    android:text="ویبره با الگوی مشخص" />

  <Button
    android:id="@+id/btn2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_margin="10dip"
    android:text="ویبره" />
  <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="10dip"
    android:gravity="center"
    android:text="ویبره تا زمانی که خودمان کنسل نماییم" />

  <Button
    android:id="@+id/btn3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_margin="10dip"
    android:text="روشن" />

</LinearLayout>

در صفحه سه دکمه قرار می دهیم ، دکمه ی اول برای ایجاد ویبره به مدت 300ms است، دکمه ی دوم برای ویبره ی گوشی با یک الگوریتم خاص است، و دکمه ی سوم هم برای زمانی است که می خواهیم ویبره قطع شود.

برای ایجاد ویبره از کد زیر :

	vib1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			public void onClick(View v) {
				// Vibrates for 300 Milliseconds
				mVibrator.vibrate(300);
			}
		});

برای ایجاد ویبره با یک الگوریتم خاص :

	vib2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			public void onClick(View v) {
				// Vibrates on SOS pattern
				mVibrator.vibrate(pattern, -1);
			}
		});

برای فعال و غیر فعال کردن ویبره از کد زیر استفاده می نماییم:

	vib3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			public void onClick(View v) {				
				Button b = (Button) v;
				//Vibrates until you cancel it
				if (b.getText().toString().equalsIgnoreCase("ON")) {
					b.setText("خاموش");
					mVibrator.vibrate(new long[] { 0, 200, 0 }, 0);
				} else {
					b.setText("روشن");
					mVibrator.cancel();
				}
			}
		});
	}

و یک متد OnDestroy که برای این است که وقتی back را زدید اپلیکیشن بسته می شود.

	@Override
	public void onDestroy() {
		//Cancel vibration when the application is about to close
		if (mVibrator != null)
			mVibrator.cancel();
		super.onDestroy();
	}
}

حتما مجوز دسترسی را در فایل androidmanifest قرار دهید:

<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/>

 

فایل های ضمیمه

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید