چگونه سرویس Odata را در Asp.Net بسازیم

در این مقاله شما یاد خواهید گرفت که چگونه سرویس Odata را بسازید. اول از همه ویژوال استودیو را اجرا نمایید و یک وب سایت جدید asp.net بسازید

چگونه سرویس Odata را در Asp.Net بسازیم

اول از همه ویژوال استودیو را اجرا نمایید و یک وب سایت جدید asp.net بسازید و نام و محل ذخیره سازی را مشخص کنید. روی کلید Next کلیک کنید سپس روی AddNewItem کلیک کنید و Ado.net entity datamodel را انتخاب کنید از قالب نصب و ان را Add کنید.

در مرحله بعدی generate را از database انتخاب کنید روی دکمه next کلیک کنید و بعد از ان شما data connection را انتخاب کنید.

نام جدول را انتخاب کنید و finish را انتخاب کنید.

حالا راست کلیک کنید روی Addnewitem و wcfdataservice را انتخاب کنید.

کد زیر را مشاهده کنید.


public class CustomersService : DataService< /* TODO: put your data source class name here */ >
{
  // This method is called only once to initialize service-wide policies.
  public static void InitializeService(DataServiceConfiguration config)
  {
    // TODO: set rules to indicate which entity sets and service operations are visible, updatable, etc.
    // Examples:
    // config.SetEntitySetAccessRule("MyEntityset", EntitySetRights.AllRead);
    // config.SetServiceOperationAccessRule("MyServiceOperation", ServiceOperationRights.All);
    config.DataServiceBehavior.MaxProtocolVersion = DataServiceProtocolVersion.V3;
  }
}

شما نیاز دارید تغییرات جدیدی ایجاد کنید مانند کدهای زیر

public class CustomersService : DataService<NORTHWNDEntities1>
{
  // This method is called only once to initialize service-wide policies.
  public static void InitializeService(DataServiceConfiguration config)
  {
    // TODO: set rules to indicate which entity sets and service operations are visible, updatable, etc.
    // Examples:
    config.SetEntitySetAccessRule("Customers", EntitySetRights.AllRead);
    // config.SetServiceOperationAccessRule("MyServiceOperation", ServiceOperationRights.All);
    config.DataServiceBehavior.MaxProtocolVersion = DataServiceProtocolVersion.V3;
  }
}

حالا راست کلیک کنید روی سرویس و  روی View in browser کلیک کنید

<service xml:base="http://localhost:5376/CustomersService.svc/">
 <workspace>
  <atom:title>Default</atom:title>
  <collection href="Customers">
   <atom:title>Customers</atom:title>
  </collection>
 </workspace>
</service>

 

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب