احراز هویت بوسیله شبکه های اجتماعی در ASP.NET MVC

در این مقاله قصد داریم احراز هویت با استفاده از دیگر اکانت های اجتماعی در یک سایت را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه یک کاربر می تواند با استفاده از اکانت هایی همچون فیسبوک به یک سایت ایجاد شده توسط ASP.Net MVC وارد شود . Identity احراز هویت و اجازه دسترسی است.

 احراز هویت بوسیله شبکه های اجتماعی در ASP.NET MVC

در این مقاله قصد داریم احراز هویت با استفاده از دیگر اکانت های اجتماعی در یک سایت را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه یک کاربر می تواند با استفاده از اکانت هایی همچون فیسبوک به یک سایت ایجاد  شده توسط    ASP.Net  MVC وارد شود .  Identity  احراز هویت و اجازه دسترسی است.

سیستم عضویت  ASP.net MVC  براحتی نیازهای عضویت در یک سایت را فعال میکند. که شامل احراز هویت فرم ها ، مجوز ها و یک  SQL Server  می شود که اطلاعات کاربران را باقی نگه می دارد . امروزه بسیاری از برنامه نویسان تمایل به استفاده احراز هویت از طریق شبکه های اجتماعی در سایت خود را دارند.

سیستم عضویت ساده شامل عبارت های  SQL می شود که اطلاعات پروفایل را در جدولی باقی نگه می دارد که سفارشی کردن داده های کاربر را بسیار آسان میکند.

Universal Provider برای باقی نگه داشتن اطلاعات عضویت در  SQLServer  استفاده می شود.  Universal Provider  به صورت پیش فرض در  ASP.Net MVC 3 فعال است. که هیچ  View  یا  Stored Procedure در دیتابیس ندارد. 

امکانات  ASP.Net Identity 

     .  Login Username/Password

     . External Login-Social Provider

     . Roles

     . Claims

     . User Management-Create,Delete,Edit User

     . Role Management-Create,Delete,Edit

     . Identity Storage Extensibility

     . Stronger Password

     . Two-Factor Authentication

 

 

 برای پیاده سازی احراز هویت ، ابتدا یک پروژه  ایجاد کنید.قالب آن را  MVC  قرار دهید و در سمت چپ همان پنجره می توانید حالت احراز هویت را مشخص کنید.

 فعال کردن  Login  با استفاده از اکانت  Facebook

ابتدا باید یک اکانت در سایت توسعه دهندگان فیسبوک ایجاد کنیم. developers.facebook.com

 

 با حساب کاربری خود وارد شوید و از قسمت Add New App یک  App id  جدید برای برنامه خود ایجاد کنید.

 

به سراغ ویژوال استودیو رفته و فایل  Startup.auth.cs  را از  App_start باز کنید. کد  facebook  را در این قسمت از حالت کامنت خارج کنید.   App id  و  App secret  خود را وارد کنید.

   app.UseFacebookAuthentication( 
       appId: "675652236", 
       appSecret: "av5rfd35a6a9v8"); 

 در هنگام اجرای برنامه و کلیک بر روی  Login  به صفحه ای وارد می شوید که علاوه بر احراز هویت ساده ، احراز هویت بوسیله فیسبوک نیز وجود دارد.

 

 بعد از کلیک کردن  facebook  به صفحه ای جدیدی برای ورود راهنمایی می شوید.

 بعد از ورود صفحه زیر به شما نمایش داده خواهد شد.

براحتی توانستیم احراز هویت فیسبوک را در سیستم عضویت  MVC راه اندازی کنیم.

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب