ساخت ساعت آنالوگ و دیجیتال در اندروید

در این مقاله قصد داریم یک ساعت آنالوگ و یک ساعت دیجیتال ایجاد نماییم که معمولا برای پروژه های خود و اپلیکیشن های خود نیاز خواهید داشت.

ساخت ساعت آنالوگ و دیجیتال در اندروید

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در این مقاله قصد داریم یک ساعت آنالوگ و یک ساعت دیجیتالی درست نماییم ، برای این کار شما فقط کافی است از قسمت ابزار برنامه ی اندرویدی خود یک ساعت آنالوگ و یک ساعت دیجیتال بر روی صفحه ی خود قرار دهید که این ساعت از ساهت سیستم خودتان ساعت را نمایش خواهد داد هم ساعت آنالوگ و هم ساعت دیجیتال .

ابتدا یک پروژه ی جدید ایجاد نمایید.

قدم بعدی یک activity جدید ایجاد نمایید و قطعه کد زیر را بنویسید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

  android:layout_width="match_parent"

  android:layout_height="match_parent"

  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"

  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"

  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"

  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"

  tools:context=".MainActivity"

  android:background="#b76e79">

 

  <TextView

    android:gravity="center"

    android:layout_width="wrap_content"

    android:layout_height="wrap_content"

    android:text="Clocks"

    android:textStyle="bold"

    android:textSize="30dp"

    android:id="@+id/textView" />

 

  <AnalogClock

    android:gravity="center"

    android:layout_width="wrap_content"

    android:layout_height="wrap_content"

    android:id="@+id/analogClock"

    android:layout_marginTop="50dp"

    />

 

  <DigitalClock

    android:layout_centerInParent="true"

    android:layout_width="wrap_content"

    android:layout_height="wrap_content"

 

    android:id="@+id/digitalClock"

    android:layout_marginTop="100dp" />

 

</RelativeLayout>

قدم بعدی داخل کلاس جاوای خود قطعه کد زیر را بنویسید:

import android.os.Bundle;

import android.app.Activity;

import android.view.Menu;

 

public class MainActivity extends Activity {

 

  @Override

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.activity_main);

  }

 

  @Override

  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.

    getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);

    return true;

  }

 

}

قدم بعدی فایل androidmanifest هست که باید قطعه کد زیر را قرار دهید:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

  package="com.analogdigitalclock"

  android:versionCode="1"

  android:versionName="1.0" >

 

  <uses-sdk

    android:minSdkVersion="7"

    android:targetSdkVersion="16" />

 

  <application

    android:allowBackup="true"

    android:icon="@drawable/ic_launcher"

    android:label="@string/app_name"

    android:theme="@style/AppTheme" >

    <activity

      android:name="com.analogdigitalclock.MainActivity"

      android:label="@string/app_name" >

      <intent-filter>

        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

 

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

      </intent-filter>

    </activity>

  </application>

</manifest>

خروجی کار به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب