نحوه ی استفاده از Datatable با jQuery

در این مقاله قصد داریم نحوه ی استفاده از datatable را در جی کوئری آموزش دهیم ابتدا یک لیستی از اطلاعات را بدون استفاده نمایش می دهیم و بعد با استفاده از جی کوئری آن را نمایش خواهیم داد.

نحوه ی استفاده از Datatable با jQuery

jquery datatable یک راه آسان برای جستجو کردن ، مرتب کردن صفحات و صفحه بندی کردن صفحهات استفاده می شود.

ابتدا شما یک پروژه از نوع empty ایجاد نمایید و یک صفحه ی html بسازید به صورت زیر:

<body dir="rtl">
  <table id="datatable">
    <thead>
      <tr>
        <th> نام کاربری </th>
        <th> کلمه عبور </th>
        <th> نقش کاربری </th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td> برنامه نویسان </td>
        <td> 123 </td>
        <td> مدیر </td>
      </tr>
      <tr>
        <td> برنامه نویسان 2 </td>
        <td> 456 </td>
        <td> کاربر سایت </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body> 

زمانی که اجرا بگیرید به صورت زیر خواهد شد:

حالا باید script های مورد نظر را دانلود و در بالای کد خود قرار دهید .

و بعد از اضافه کردن هر کدام آن jquery datatable خود را صدا بزنید به صورت زیر:

<script type="text/javascript">  
  $(document).ready(function () {  
   $('#datatable').dataTable({ /Get the ID of the table 
   });  
  });  
</script> 

کل کد به صورت زیر خواهد بود:

<head>
  <title></title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.9/js/jquery.dataTables.min.js" type="text/javascript"></script>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/1.10.9/css/jquery.dataTables.min.css" />
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      $('#datatable').dataTable(
      {});
    });
  </script>
 
</head>
<body dir="rtl">
<h3><a href="http://barnamenevisan.org">مرجع تخصصی برنامه نویسان</a></h3>
<table id="datatable">
  <thead>
  <tr>
    <th> نام کاربری </th>
    <th> کلمه عبور </th>
    <th> نقش کاربری </th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <td> برنامه نویسان </td>
    <td> 123 </td>
    <td> مدیر </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> برنامه نویسان 2 </td>
    <td> 456 </td>
    <td> کاربر سایت </td>
  </tr>
  </tbody>
</table>
</body> 

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

زمانی که شما داخل textbox یک کلمه را بزنید اطلاعات داخل رکورد نمایش داده می شود.

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب