Sweet Alert در MVC

پیغام هایی که توسط جاوااسکریپت داده می شوند به نظر ابتدایی می آیند و زیبایی خاصی ندارند ، در این مقاله نحوه پیاده سازی Sweet Alert در MVC و در جاهای مختلف ، مثلا در هنگام حذف یک رکورد و یا در هنگام Validation های سیستم را آموزش خواهیم داد.

Sweet Alert در MVC

 پیغام هایی که توسط جاوااسکریپت داده می شوند به نظر ابتدایی می آیند و زیبایی خاصی ندارند ، در این مقاله نحوه پیاده سازی Sweet Alert  در MVC و در جاهای مختلف ، مثلا در هنگام حذف یک رکورد و یا در هنگام Validation های سیستم را آموزش خواهیم داد

ابتدا یک Application از نوع mvc و از مدل Empty ایجاد می کنیم

 

حال شکل پوشه ها در داخل پروژه ما به صورت زیر است

به مسیر Tools->NugetPackageManager->PackageManagerConsol بروید و بعد از نوشتن دستور زیر کلید اینتر را فشار دهید

Install-Package SweetAlert

بعد از موفقیت آمیز بودن اجرای این دستور Solution Explorer به شکل زیر خواهد بود

حال بر روی پوشه مدل خود کلیک راست کرده و یک کلاس به نام OrderFood اضافه کنید

کد این کلاس به صورت زیر است

 public class OrderFood 
  { 
    [Key] 
    public int OrderID 
    { 
      get; 
      set; 
    } 
    [Required(ErrorMessage = "Please enter OrderCode")] 
    public string OrderCode 
    { 
      get; 
      set; 
    } 
    [Required(ErrorMessage = "Please enter OrderPrice")] 
    public string OrderPrice 
    { 
      get; 
      set; 
    } 
 

یک کنترلر به نام Home ایجاد کنید این کنترلر از نوع Empty است

بعد از افزودن یک کنترلر ازنوع Empty فقط یک action به نام ایندکس در داخل آن قرار دارد . Action های زیر را به پروژه اضافه کنید

 public ActionResult Index()
    {
      return View();
    }


    [HttpGet]
    public ActionResult Create()
    {
      return View(new OrderFood());
    }

    [HttpPost]
    public ActionResult Create(OrderFood OrderFood)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        TempData["Message"] = "Your Order " + OrderFood.OrderCode + "has been Saved Successfully ";
        return RedirectToAction("Create");
      }
      else
      {

      }
      return View(OrderFood); 
    }

برای کنترلر Home و اکشن Create یک view اضافه کنید نوع این view از نوع create  باشد و مدل آن را هم orderFood قرار دهید .

با این کار یک پوشه همنام کنترلر در داخل View ایجاد خواهد شد و همنام با اکشن ها (Action) هم فایل هایی با پسوند .cshtml قرار خواهند گرفت .

حال باید اسکریپت های لازم را در داخل این صفحه view قرار دهیم

<script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/jquery.validate.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/jquery-1.11.3.min.js"></script>

<script src="~/Scripts/jquery.validate.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js"></script>
<script src="https://lipis.github.io/bootstrap-sweetalert/lib/sweet-alert.js"></script>
<link href="~/Content/sweetalert/sweet-alert.css" rel="stylesheet" /> 

از آنجایی که در داخل مدل خود تعریف کرده ایم که چه فیلد هایی نباید خالی باشند اگر در آنها چیزی وارد نکنیم و سپس دکمه submit را بزنیم پیغام خطای validation که توسط جاوااسکریپت داده می شود را دریافت می کنیم .برای این که این پیغام را به شکل زیباتر و توسط Sweet Alert دریافت کنیم اسکریپت های زیر را به صفحه مورد نظر خود اضافه می کنیم .

<script type="text/javascript">
  function validateData() {

    if ($("#OrderCode").val() == "") {
      swal("لطفا مقدار OrderCode را وارد کنید !");
      return false;
    } else if ($("#OrderPrice").val() == "") {
      swal("لطفا مقدار OrderPrice را وارد کنید !");
      return false;
    } else {
      return true;
    }
  }
   @if(TempData["Message"] != null) { <text >
      $(window).load(function()
      {
        $(document).ready(function()
        {
          swal({
            title: "Message",
            text: "@TempData["Message "]",
            type: "success"
        });
      });
  }); </text>
  }
</script>

بعد از اجرا گرفتن این صفحه و عدم وارد کردن فیلد های ضروری شکل زیر را خواهید دید

کدهای کامل صفحه View به صورت زیر است

@model sweet.Models.OrderFood

@{
  ViewBag.Title = "Create";
}
<a>
  <h2>برنامه نویسان :مرجع تخصصی برنامه نویسان</h2> 
</a>@using (Html.BeginForm()) 
{
  @Html.AntiForgeryToken()
  
  <div class="form-horizontal">
    <h4>OrderFood</h4>
    <hr />
    @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
    <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.OrderCode, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
      <div class="col-md-10">
        @Html.EditorFor(model => model.OrderCode, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.OrderCode, "", new { @class = "text-danger" })
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.OrderPrice, htmlAttributes: new {@class = "control-label col-md-2"})
      <div class="col-md-10">
        @Html.EditorFor(model => model.OrderPrice, new {htmlAttributes = new {@class = "form-control"}})
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.OrderPrice, "", new {@class = "text-danger"})
      </div>
    </div>


    <div class="form-group">
      <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
        <input type="submit" value="Create" class="btn btn-default" />
      </div>
    </div>
  </div>
}

<div>
  @Html.ActionLink("Back to List", "Index")
</div>

<script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/jquery.validate.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/jquery-1.11.3.min.js"></script>

<script src="~/Scripts/jquery.validate.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js"></script>
<script src="https://lipis.github.io/bootstrap-sweetalert/lib/sweet-alert.js"></script>
<link href="~/Content/sweetalert/sweet-alert.css" rel="stylesheet" /> 
<script type="text/javascript">
  function validateData() {

    if ($("#OrderCode").val() == "") {
      swal("لطفا مقدار OrderCode را وارد کنید !");
      return false;
    } else if ($("#OrderPrice").val() == "") {
      swal("لطفا مقدار OrderPrice را وارد کنید !");
      return false;
    } else {
      return true;
    }
  }
   @if(TempData["Message"] != null) { <text >
      $(window).load(function()
      {
        $(document).ready(function()
        {
          swal({
            title: "Message",
            text: "@TempData["Message "]",
            type: "success"
        });
      });
  }); </text>
  }
</script>

<input type="submit" onclick=" return validateData(); " value="Create"/> 


حال برای ایجاد پیغام های اعتبارسنجی یک کنترلر به نام Delete ایجاد می کنیم .

در داخل این کنترلر دو Action به نام های Details و delete وجود دارد .ساختار کدهای کنترلر به صورت زیر است

 [HttpGet]
    public ActionResult Details()
    {
      List<OrderFood> listor = new List<OrderFood>();

      OrderFood OF = new OrderFood();
      OF.OrderID = 1;
      OF.OrderCode = "0001";
      OF.OrderPrice = "1000";

      OrderFood OF1 = new OrderFood();
      OF1.OrderID = 2;
      OF1.OrderCode = "0002";
      OF1.OrderPrice = "2000";

      listor.Add(OF);
      listor.Add(OF1);

      return View(listor);
    }

    public ActionResult delete(string OrderID)
    {
      return Json("delete", JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }

بر روی Action به نام Details کلیک راست کرده و یک view با حالت List و با مدل orderfood ایجاد می کنیم .

بعد از اجرا شکل زیر را خواهیم دید.

حال اسکریپت های لازم را اضافه می کنیم .

 <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>Details</title>
  <script src="/Scripts/jquery-1.11.3.min.js"></script>
  <script src="~/Scripts/jquery.validate.min.js"> </script>
  <script src="~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js"> </script>
  <link href="/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
  <script src="/Scripts/bootstrap.js"> </script>
  <script src="https://lipis.github.io/bootstrap-sweetalert/lib/sweet-alert.js"> </script>

  <link href="~/Content/sweetalert/sweet-alert.css" rel="stylesheet" />

حال باید validation های مورد نظرمان را به این صفحه اضافه کنیم تا sweet alert بر طبق این قوانین به ارائه پیغام مناسب به کاربر بپردازد

 <script type="text/javascript">
    function deleteOrder(OrderID) {
      debugger;
      swal({
        title: "Are you sure?",
        text: "Are you sure that you want to delete this Order?",
        type: "warning",
        showCancelButton: true,
        closeOnConfirm: false,
        confirmButtonClass: "btn-danger",
        confirmButtonText: "Delete",
        confirmButtonColor: "#ec6c62"
      },
      function () {
        $.ajax({
          url: "/DeleteConfirmation/delete/",
          data:
          {
            "OrderID": OrderID
          },
          type: "DELETE"
        })
        .done(function (data) {
          sweetAlert
          ({
            title: "Deleted!",
            text: "Your file was successfully deleted!",
            type: "success"
          },
          function () {
            window.location.href = '/DeleteConfirmation/Details';
          });
        })
        .error(function (data) {
          swal("Oops", "We couldn't connect to the server!", "error");
        });
      });
    } </script>

یک نمونه از پیغام های زیبای این تکنولوژی در زیر آورده شده است

کد کامل صفحه Details به صورت زیر است

@model IEnumerable<sweet.Models.OrderFood>

@{
  Layout = null;
}

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>Details</title>
  <script src="/Scripts/jquery-1.11.3.min.js"></script>
  <script src="~/Scripts/jquery.validate.min.js"> </script>
  <script src="~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js"> </script>
  <link href="/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
  <script src="/Scripts/bootstrap.js"> </script>
  <script src="https://lipis.github.io/bootstrap-sweetalert/lib/sweet-alert.js"> </script>

  <link href="~/Content/sweetalert/sweet-alert.css" rel="stylesheet" />
  <script type="text/javascript">
    function deleteOrder(OrderID) {
      debugger;
      swal({
        title: "Are you sure?",
        text: "Are you sure that you want to delete this Order?",
        type: "warning",
        showCancelButton: true,
        closeOnConfirm: false,
        confirmButtonClass: "btn-danger",
        confirmButtonText: "Delete",
        confirmButtonColor: "#ec6c62"
      },
      function () {
        $.ajax({
          url: "/DeleteConfirmation/delete/",
          data:
          {
            "OrderID": OrderID
          },
          type: "DELETE"
        })
        .done(function (data) {
          sweetAlert
          ({
            title: "Deleted!",
            text: "Your file was successfully deleted!",
            type: "success"
          },
          function () {
            window.location.href = '/DeleteConfirmation/Details';
          });
        })
        .error(function (data) {
          swal("Oops", "We couldn't connect to the server!", "error");
        });
      });
    } </script>
</head>

<body style="background-color: darkkhaki;">
  <p style = "text-align:left" >
  Delete Order </p> <table style="margin-left:20px;">
    <tr>
      <th style="text-align:center">
        @Html.DisplayNameFor(model => model.OrderCode) |
      </th>
      <th style="text-align:center">
        @Html.DisplayNameFor(model => model.OrderPrice) |
      </th>
      <th> Action </th>
    </tr>
    @foreach (var item in Model)
    {
    <tr>
      <td style="text-align:center">
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.OrderCode) </td> <td style = "text-align:center" >
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.OrderPrice) </td> <td style = "text-align:center" >
        <input id="Delete"
            onclick="deleteOrder('@item.OrderID')"
            type="button"
            value="Delete" />
      </td>
    </tr>
    }
  </table>
</body>
</html>

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب