ذخیره و اتصال داده ها از طریق فایل JSON در ASP.NET

همانطور که میدانید json یک فرمت ارسال داده ها بین سرور و مشتری است که به آسانترین و کم حجم ترین شکل ارسال داده ها را انجام میدهد. ما در این مقاله قصد داریم چگونگی ذخیره و اتصال داده ها به دیتابیس با استفاده از فایل JSON ، به جای استفاده از پرس و جو ها (Query) را توضیح دهیم.

ذخیره و اتصال داده ها از طریق فایل JSON در ASP.NET


JSON  پلت فرم مستقل است.گرفتن اطلاعات از پایگاه داده و اتصال آن را به نرم افزار نهایی  ok است اما  بسط دادن یک اتصال  و اتصال برای بازیابی اطلاعات ، بسته به تنظیمات سرور و پردازنده محدود است.
بطور خلاصه json  یک فرمت ارسال داده ها بین سرور و مشتری است که به آسانترین و کم حجم ترین شکل این امر را فراهم میکند.

توضیحات
در زیر روند ذخیره داده ها در فایل Json
و binding نرم افزار نهایی  قرار دارد. در اینجا ما از موارد زیر استفاده کرده ایم:

1. ASP.Net MVC 4

MSSQL 2008 as Database2.

Entity Framework code first approach3.

  From nuget added reference Newtonsoft.json and entity framework4.
 (با استفاده از nuget  ، رفرنسهای Newtonsoft.json و entity framework را به پروژه اضافه میکنیم  )

مرحله 1: Visual studio  2013 را باز کرده و روی New Project کلیک میکنیم.

گام 2: بعد در این پنجره Empty و MVC را انتخاب میکنیم.مانند تصویر زیر:

گام 3: پس از این مرحله در پنجره Solution Explorer روی Solution  راست کلیک ، و گزینه  Add ، پس از آن New Project را انتخاب میکنیم .همانطور که در تصویر زیر میبینید پروزه جدیدی ایجاد میکنیم،

گام 4: بعد از این یک پنجره ظاهر شد،روی Installed کلیک و ویژوال #C، پس از آن Class  را انتخاب و روی OK کلیک میکنیم.

گام 5: Class1 را به Instagram  در  JsonEntity تغییر میدهیم و کد زیر را مینویسیم

public class Instagram 
{ 
   [Key] //using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
   public int Id { get; set; } // if we will write InstagramId instead of Id [Key] is not required 
   public string InstagramId { get; set; } 
   public string Text { get; set; } 
   public string MediaSharedeUrl { get; set; } 
   public string UserName { get; set; } 
   public string LinkUrl { get; set; } 
   public string MediaType { get; set; } 
   public DateTime CreateDate { get; set; } 
   public DateTime ModifyDate { get; set; } 
   public string Status { get; set; } 
}

بعد از این EntityFramework را از Manage NuGet Packages for solution را اضافه میکنیم.