ساخت اسلایدر( slideshow) ساده

جمعه 7 اسفند 1394

در این مقاله قصد داریم slideshow ای ساده ایجاد کنیم ، برای این کار ترکیبی از HTML، CSS و جاوا اسکریپت؛ و به طور خاص از jQuery استفاده میکنیم.

ساخت اسلایدر( slideshow) ساده

آنچه  استفاده خواهیم کرد

ما ترکیبی از HTML، CSS و جاوا اسکریپت؛ و به طور خاص از jQuery استفاده میکنیم

چگونه کار خواهد کرد؟

 slideshow   از طریق تصاویر  اسلاید و همچنین دکمه های عقب و جلو کار میکند

بسیاری از magic ها  در CSS است. از جی کوئری  برای اضافه  و حذف المنت استایلها و حرکت آنها استفاده می شود

slideshow (اسلایدر) برای پوشش تصاویر به صورت افقی، با استفاده از ویژگی float کار میکند

جی کوئری حرکت اسلاید به جلو و عقب را  با تنظیم left margin در DIV که شامل تمام تصاویراست ،انجام میدهد.

مرحله اول  راه اندازی HTML به شرح زیر است:

<div id="slideShow"> 
  <div id="slideShowWindow"> 
      <div class="slide"> 
       <img src=”img1.png”/> 
          <div class="slideText"> 
           <h2>The Slide Title</h2> 
             <p>This is the slide text</p> 
          </div><!--</slideText> --> 
      </div> <!-- </slide> repeat as many times as needed -->  
   </div><!--</slideShowWindow> --> 
 </div><!--</slideshow> --> 

 

بعد کدهای CSS  را  به شرح زیر مینویسیم:

  img { 
    display: block; 
    width: 100%; 
    height: auto; 
  } 
  p{ 
    background:none; 
    color:#ffffff; 
  } 
  #slideShow #slideShowWindow { 
    width: 650px; 
    height: 450px; 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
    position: relative; 
    overflow:hidden; 
    margin-left: auto; 
    margin-right:auto; 
  } 
   
  #slideShow #slideShowWindow .slide { 
      margin: 0; 
      padding: 0; 
      width: 650px; 
      height: 450px; 
      float: left; 
      position: relative; 
      margin-left:auto; 
      margin-right: auto; 
    } 
   
  #slideshow #slideshowWindow .slide, .slideText { 
    position:absolute; 
    bottom:18px; 
    left:0; 
    width:100%; 
    height:auto; 
    margin:0; 
    padding:0; 
    color:#ffffff; 
    font-family:Myriad Pro, Arial, Helvetica, sans-serif; 
  }  
  .slideText { 
    background: rgba(128, 128, 128, 0.49); 
  } 
   
  #slideshow #slideshowWindow .slide .slideText h2,  
  #slideshow #slideshowWindow .slide .slideText p { 
    margin:10px; 
    padding:15px; 
  } 
   
  .slideNav { 
    display: block; 
    text-indent: -10000px; 
    position: absolute; 
    cursor: pointer; 
  } 
  #leftNav { 
    left: 0; 
    bottom: 0; 
    width: 48px; 
    height: 48px; 
    background-image: url("../Images/plus_add_minus.png"); 
    background-repeat: no-repeat; 
    z-index: 10; 
  } 
  #rightNav { 
    right: 0; 
    bottom: 0; 
    width: 48px; 
    height: 48px; 
    background-image: url("../Images/plus_add_green.png"); 
    background-repeat: no-repeat; 
    z-index: 10;  } 

همانطور که می بینید  چیزی  پیچیده در مورد  CSS وجود ندارد. در واقع این کار اساسی  است، و همه آنها ضروری هستند.
بعد  جی کوئری را ایجاد میکنیم:

  $(document).ready(function () { 
   
    var currentPosition = 0; 
    var slideWidth = 650; 
    var slides = $('.slide'); 
    var numberOfSlides = slides.length; 
    var slideShowInterval; 
    var speed = 3000; 
   
    //Assign a timer, so it will run periodically 
    slideShowInterval = setInterval(changePosition, speed); 
   
    slides.wrapAll('<div id="slidesHolder"></div>'); 
   
    slides.css({ 'float': 'left' }); 
   
    //set #slidesHolder width equal to the total width of all the slides 
    $('#slidesHolder').css('width', slideWidth * numberOfSlides); 
   
    $('#slideShowWindow') 
      .prepend('<span class="slideNav" id="leftNav">Move Left</span>') 
      .append('<span class="slideNav" id="rightNav">Move Right</span>'); 
   
    manageNav(currentPosition); 
   
    //tell the buttons what to do when clicked 
    $('.slideNav').bind('click', function () { 
   
      //determine new position 
      currentPosition = ($(this).attr('id') === 'rightNav') 
      ? currentPosition + 1 : currentPosition - 1; 
   
      //hide/show controls 
      manageNav(currentPosition); 
      clearInterval(slideShowInterval); 
      slideShowInterval = setInterval(changePosition, speed); 
      moveSlide(); 
    }); 
   
    function manageNav(position) { 
      //hide left arrow if position is first slide 
      if (position === 0) { 
        $('#leftNav').hide(); 
      } 
      else { 
        $('#leftNav').show(); 
      } 
      //hide right arrow is slide position is last slide 
      if (position === numberOfSlides - 1) { 
        $('#rightNav').hide(); 
      } 
      else { 
        $('#rightNav').show(); 
      } 
    } 
   
   
    //changePosition: this is called when the slide is moved by the timer and NOT when the next or previous buttons are clicked 
    function changePosition() { 
      if (currentPosition === numberOfSlides - 1) { 
        currentPosition = 0; 
        manageNav(currentPosition); 
      } else { 

        currentPosition++; 
        manageNav(currentPosition); 
      } 
      moveSlide(); 
    } 
   
   
    //moveSlide: this function moves the slide  
    function moveSlide() { 
      $('#slidesHolder').animate({ 'marginLeft': slideWidth * (-currentPosition) }); 
    } 
   
  }); 

 کد جی کوئری به آسانی قابل درک است.   با استفاده از آن بسادگی میتوان  یک slideshow  ساده  ساخت.

 

فایل های ضمیمه

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان
 • Jquery
 • 9k بازدید
 • 4 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید