استفاده از پنجره Kendo در Web API

در این مقاله،به صورت مرحله به مرحله، نحوه ی به کار گیری یک پنجره kendo در یک برنامه Web API را توضیح می دهد. مراحل کار به صورت ساده می باشد و در مقاله نیز به صورت کامل شرح داده شده است.

 استفاده از پنجره Kendo در Web API

در این مقاله، نحوه به کار گیری پنجره ی kendo در Web Api را خواهیم آموخت.

ابزارهای مورد نیاز عبارت هستند از :

-برنامه Visual Studio نسخه 2010 و یا بالاتر

Fiddler/Postman- برای آزمایش برنامه

قبل از این که به ساخت برنامه بپردازیم، به این نکته توجه داشته باشید که برای فهم دقیق و کامل این مقاله، نیاز به فهم مفاهیم پایه ی معماری MVC ، ASP.NET Web API و jQuery دارید.

یک برنامه WEB API مانند آن چه که در تصاویر زیر نشان داده شده است، ایجاد کنید.

ایجاد یک Controller : یک Controller خالی مطابق شکل زیر ایجاد کنید :

[RoutePrefix("api/Kendo")] 
  public class WindowController : ApiController
  {
    [HttpGet]
    [Route("Window")]
    public HttpResponseMessage WindowContent()
    {
      return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, "سلام ! اولین بخش پروژه با موفقیت انجام شد!", Configuration.Formatters.JsonFormatter);
    } 
  }

خروجی بالا به صورت "سلام ! اولین بخش پروژه با موفقیت انجام شد! " خواهد بود.

آزمایش API با استفاده از POSTMAN/Fiddler :

آدرس زیر را وارد کنید تا خروجی را ببینید:

URI: /api/Kendo/Window

نوع : GET

خروجی به صورت زیر خواهد بود :

 استفاده از سرویس API در پنجره Kendo

یک صفحه HTML در پروژه ایجاد کنید.

کد زیر را در آن وارد کنید:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <title>Untitled</title> 
 
  <link rel="stylesheet" href="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.1.112/styles/kendo.common.min.css"> 
  <link rel="stylesheet" href="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.1.112/styles/kendo.rtl.min.css"> 
  <link rel="stylesheet" href="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.1.112/styles/kendo.default.min.css"> 
  <link rel="stylesheet" href="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.1.112/styles/kendo.mobile.all.min.css"> 
 
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script> 
  <script src="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.1.112/js/angular.min.js"></script> 
  <script src="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.1.112/js/jszip.min.js"></script> 
  <script src="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.1.112/js/kendo.all.min.js"></script> 
</head> 
<style type="text/css"> 
  @media print 
  { 
    body * 
    { 
      display: none; 
    } 
 
    body .window-prototype 
    { 
      display: block; 
    } 
  } 
</style> 
<body> 
  <div id="print" class="window-prototype"></div> 
  <button onclick="OpenOrderEntry()">برای مشاهده خروجی کلیک کنید</button> 
  <script> 
function OpenOrderEntry() 
  { 
   var dialog = $(".window-prototype").kendoWindow
     ({ 
      width: "1300px", 
      height: "280px", 
      modal: false, 
      content: "api/Kendo/Window",   
      resizable: true, 
      actions: ["Minimize", "Maximize", "Close"], 
      title: "Kendo Window" 
     }).data("kendoWindow").open(); 
   
 
 
} 
  </script> 
</body> 
</html> 

خروجی ای که در مرورگر خواهید دید عبارت است از :

پس از کلیک کردن بر روی دکمه، خروجی نهایی به صورت زیر خواهد بود:

امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب